Pressenævnet kritiserer Frie Danskeres omtale af fotograf

Frie Danskere kritiseres for ikke at kontrollere sine oplysninger tilstrækkeligt.

I en artikel i februar måned beskrev Frie Danskere en demonstration afholdt den 3.
december 2016.
I artiklen var blandt andet indsat billeder af demonstranter, moddemonstranter og
pressefolk.
På et af billederne kunne læseren se en fotograf tale med en politibetjent.
Af teksten til billedet fremgik det, at fotografen talte med betjenten om sin ”intimi-
derende adfærd og chikane af deltagerne i For Friheds demonstration”.
Fotografen klagede til Pressenævnet over udsagnet.
Fotografen mente, at der var tale om almindeligt pressearbejde.
Frie Danskere har ikke dokumenteret, at politiet skulle have talt med klager om
”hans intimiderende adfærd og chikane” eller på anden måde skulle have irettesat
klager til demonstrationen.
Da udsagnet kunne være krænkende for fotografen, påhvilede det ifølge de vejleden-
de regler for god presseskik
. Frie Danskere at kontrollere, om udsagnet var korrekt
inden offentliggørelsen.
Frie Danskere forsøgte at opnå kontakt til fotografen ved at skrive til ham via Face-
book Messenger.
Fotografen besvarede ikke beskeden, og efter fire dage offentliggjorde Frie Danskere
artiklen med billedteksten.
Det er Pressenævnets opfattelse, at henvendelsen via Messenger ikke kunne anses
for et tilstrækkeligt forsøg på at opnå kontakt til fotografen. Frie Danskere og foto-
grafen havde ikke i forvejen kommunikeret sammen via Facebook Messenger i
umiddelbar tilknytning til artiklen, ligesom fotografen bestred at have modtaget be-
skeden.
Pressenævnet udtaler derfor kritik af Frie Danskere for ikke at have udvist større be-
stræbelser på at opnå kontakt med fotografen og for ikke at kontrollere, om billed-
teksten var rigtig.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra
Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk

2 meninger om “Pressenævnet kritiserer Frie Danskeres omtale af fotograf”

  1. Det er ud til, at Redox må alt det, de kritiserer andre for at gøre. Redox hænger folk ud, nogle gange med unøjagtige oplysninger; men hvis en af dem bliver omtalt, gør de alt for at slå sig i tøjret. De går ikke ind for lige ret over for reglerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.