Pressenævnet kritiserer Frie Danskeres omtale af krænkende plakater

Frie Danskere kritiseres for at bringe oplysninger fra en anonym mail uden at kon-
trollere indholdet.

I en artikel i marts måned beskrev Frie Danskere, at man havde modtaget en ano-
nym mail med billede af tre plakater.
Ifølge mailen fra afsenderen ”nobody” hang plakaterne et sted i København. Det var
dog ikke muligt ud for billederne at se, hvor de tre plakater angiveligt skulle være
hængt op.
De tre plakater viste tre forskellige personer med navn og en tekst.
Frie Danskere omtalte mailen og viste plakaterne på friedanskere.net.
To af de afbildede personer har klaget til Pressenævnet.
Billedet af den ene person var indsat til teksten ”Kend din lokale FASCIST”.
Billedet af den anden person var indsat til teksten ”Skal dine børn udsættes for ven-
streradikal indoktrinering?”
Frie Danskere forsøgte at kontakte de to personer ved middagstid, inden de over
midnat offentliggjorde omtalen. Frie Danskere sendte blandt andet en mail kl. 13.37.
Pressenævnet har i en kendelse kritiseret Frie Danskere for ikke at give de to perso-
ner rimelig tid til at vende tilbage.
Pressenævnet kritiserer også Frie Danskere for ikke at kontrollere indholdet af artik-
len yderligere. Nævnet finder, at der ikke var en sådan aktualitet i historien, at den
ikke kunne vente med at blive publiceret, inden rigtigheden af historien var under-
søgt.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra
nævnet kan læses på: pressenaevnet.dk

En mening om “Pressenævnet kritiserer Frie Danskeres omtale af krænkende plakater”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.