Simon Bünger taber sag i Pressenævnet #1

Frie Danskere bragte den 3. marts 2017 en artikel omhandlende Hizb ut-Tahrirs årsmøde i Korsgadehallen, hvor vi nævnte at Simon Høgh Bünger Paulsen fra Redox dækkede For Friheds moddemonstration imod årsmødet.

Dette har Simon Bünger indklaget for Pressenævnet, som i dag d. 20. april 2017 har orienteret parterne om afgørelsen i sagen. Afgørelsen er endt med en kendelse hvori Pressenævnet ikke udtaler kritik af Frie Danskere.

Pressenævnet blåstempler derfor Frie Danskeres arbejdsmetodik ift. at publicere artikler som følger god presseskik.

Herunder følger korrespondance og kendelsen fra Pressenævnet.

Mail fra Pressenævnet:

Kære Anders Bruun

Simon Bünger har klaget til Pressenævnet.

Kopi af klage af 21. marts 2017 vedhæftes.
I den anledning skal Pressenævnet anmode om en udtalelse. Udtalelsen skal efter medieansvarslovens § 46, stk. 2, sendes inden syv dage fra d.d.

Sekretariatet forventer, at klager, der indgives nu, vil have en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. tre måneder.
Det bemærkes, at der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid, og at der kan være stor forskel på sagsbehandlingstiden i de enkelte klagesager afhængig af sagens karakter, kompleksitet og varigheden af høringsprocessen

Indholdet af den vedhæftede fil er følgende:

Til Pressenævnet

Jeg vil hermed gerne klage over artiklen “Hizb ut-Tahrir og
venstreradikale sammen imod For Frihed” bragt på netsiden:
//friedanskere.net/hizb-ut-tahrir-og-venstreradikale-sammen-imod-for-frihed
den 3. marts 2017.

I artiklen bliver jeg flere gange afbilledet og nævnt ved navns nævnelse
uden, at det forklares at jeg var til stede for at dække
demonstrationerne fotografisk for mediet Researchkollektivet Redox.
Samtidig fremstiller artiklens rubrik det som, at jeg demonstrede sammen
med Hizb ut-Tahrir og venstreradikale.
Jeg er ikke blevet kontaktet af artiklens forfatter i forbindelse med
artiklen og har således ikke haft mulighed til at forholde mig til
artiklens indhold.

Simon Bünger
Journalist og ansvarshavende redaktør for Redox.dk

Frie Danskeres udtalelse til Pressenævnet:

Alle de 3 steder Simon Bünger er nævnt i den omtalte artikel, er det samtidigt nævnt at han er fra Redox. Dette er i øvrigt en antagelse vi har gjort os, i og med at Simon Bünger og folkene bag Redox aldrig udtaler sig til medier som os, og at Simon bar pressekort.

Vi mener at det af artiklen fremgår ganske klart, at Simon Bünger ikke deltog i moddemonstrationen imod For Frihed, sammen med Hizb ut-Tahrir og de venstreradikale personer.

Vi har således ikke fundet behov for at kontakte Simon Bünger før artiklen blev publiceret.

Med venlig hilsen
Anders Bruun

Pressenævnets kendelse i sagen kan læses her (direkte link):

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.