TFS satte kritisk fokus på FN – 28. januar 2017

Trykkefrihedsselskabet satte lørdag den 28. januar 2017 fokus på FN (Forenede Nationer) ved at afholde en konference med titlen “Er de Forenede Nationers Menneskerettighedsråd en trussel mod ytringsfriheden”.

Til konferencen var inviteret 3 oplægsholdere, som hver især repræsenterer et forskelligt syn på hvordan ytringsfriheden gør sig gældende i forhold til hvad FN’s Menneskerettighedsråd står for.

Konferencen foregik på engelsk, da der var inviteret en oplægsholder fra udlandet. Dette gav samtidigt mulighed for at udenlandske mennesker kunne deltage, hvilket bl.a. kom en indisk journalist og en muslimsk NGO-repræsentant til gavn.

Dagens første oplæg stod den engelskfødte menneskerettighedsaktivist Roy W. Brown for. Han holdt et spændende oplæg som kan ses på YouTube. Roys oplæg sluttede af med 11 trin for hvordan han mente at vi genoprette de skaderne efter de indgreb vi har oplevet på ytringsfriheden (oversat fra engelsk).

 1. Stop med at tolerere intolerance. Vores regeringer skal gennemgå forældet lovgivning ift. opfordringer til vold og had-forbrydelser med henblik på en opdatering.
 2. Vedtag lovgivning mod intolerance, hvis den ikke allerede eksisterer.
 3. Loven skal gælde for alle – uanset race, kultur, religion eller noget andet. Der skal ikke tillades sharia-domstole eller andre forældede retfærdighedsprincipper i et liberalt demokrati.
 4. Undgå kulturrelativisme og husk at vores vestlige værdier, som tolerance, demokrati, ligestilling og lovstyrede samfund, er alle andre værdier overlegne.
 5. Støt aldrig brugen af ordet “islamofobi”. Det var designet til at kvæle al kritik af Islam ved at sætte kritik af Islam lig med kritik af muslimer, og ordet er en løgn på ét ord.
 6. Stop selvcensur. Hvis ekstremistiske islamister er et problem dit land, så vil du aldrig løse problemerne, ved at nægte at de findes.
 7. Tilskynd den liberale venstrefløj til at huske dennes historie, da den aldrig bør støtte mennesker som opfordrer til vold eller de mennesker som diskriminerer mod kvinder, homoseksuelle, minoriteter eller mennesker med en anden religion.
 8. Stop al statsstøtte til religionsskoler, da disse er oprettet for at skabe splittelse og strid i samfundet.
 9. Introducer rimelig og human lovgivning til at kontrollere indvandring og udelukke potentielle terrorister.
 10. Undgå at opfordre til nogen som helst kollektiv behandling af mennesker på baggrund af deres religion.
 11. Vores pladser i FN’s Mennesrettighedsråd skal bruges til at tale imod ethvert forsøg på at begrænse ytringsfrihed. Vestlige delegationer skal stoppe med at søge konsensus og stemme imod ethvert forsøg på at underminere de universsale menneskerettigheder.

Roy W. Brown på talerstolen.

Næste oplæg på programmet var Direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen. Hans oplæg tog udgangspunkt i hvor han så udfordringerne i FN – at det måske ikke var organisationen som sådan, men nærmere nogle medlemslande som gang problemer ift. ytringsfrihed. Dette kommer han dybt ind i, og han runder også den islamiske organisation OIC.

Jonas Christoffersen, Direktør for Institut for Menneskerettigheder, på talerstolen.

Mikael Jalving holdt efter en kort pause hans oplæg. Mikael tog udgangspunkt i FNs hidtidige arbejde, og satte det i en international kontekst, hvor han kom omkring den tidligere amerikanske præsident Obamas arbejde i FN, samt fremtiden med Trump.

Forfatter og debattør Mikael Jalving på talerstolen. Han var også dagens debat-moderator.

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti holdt dagens sidste oplæg, hvor han tog udgangspunkt i Menneskerettighedsrådets sammensætning, og hvordan dette påvirker rådets dagsorden og beslutninger.

Søren Espersen på talerstolen.

Efter de 4 oplæg blev der mulighed for at publikum kunne stille spørgsmål til panelet.

Efter oplæggene fra dagens oplægsholdere var der fri debat. Her er Roy W. Brown og Mikael Jalving i debat efter dagens først spørgsmål fra publikum.

Jonas Christoffersen og Søren Espersen svarer på spørgsmål fra publikum.

En af dagens spørgsmål til panelet blev stillet af Rasmus Paludan fra Frihedens Stemme.

Video


Katrine Winkel Holm byder velkommen og fortæller lidt om baggrunden for dagens konference


Roy W. Browns oplæg


Mikael Jalvings oplæg


Jonas Christoffersens oplæg


Søren Espersens oplæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.