Venstreradikal forberedelse til G20

Tysklands regering har inviteret den internationale G20 Forum til en konference den 7. og 8. juli 2017 – om 2 måneders tid. De 20 lande samles for at diskutere politik og finansiel stabilitet, og denne konference er den 12. konference i rækken, som startede med det første G20 topmøde i november 2008. G20 konferencerne afholdes cirka 1 gang om året, og værtskabet går på runde mellem de 20 lande.

Til G20 konferencerne er der altid optøjer i ugen op til og på konferencedagene. Optøjerne organiseres for at vise modstand imod det internationale samarbejde, uden dog nogensinde at blive mere konkrete. Nogen grupper organiserer forskellige demonstrationer, hvoraf nogle af dem er fredelige. Dette overskygges dog hurtigt af de voldelige optøjer der altid opstår til konferencerne. De voldelige optøjer er i en hvis grad organiseret på forhånd, hvor centrale Antifa grupper melder ud på hvilke dage de vil gøre optøjerne mere voldelige end andre. Udmeldingerne fra central hånd bakkes så op af en masse mindre affinity-grupper, som hver især tager deres strategi og kamp med ind i de store optøjer. Dette bevirker at optøjerne får mange forskellige elementer af hærværk, vold, afbrændinger osv.

Da konferencen denne gang foregår i Tyskland, er det de tyske Antifa grupper som kommer til at styre slagets gang, og allerede nu har disse grupper planlagt optøjerne som skal foregå under konference. Planlægningen er på forhånd lavet meget detaljeret, sådan at alle der deltager i optøjerne under konferencen ved hvad og hvornår de forskellige elementer tages i brug. De tyske Antifa grupper rejser så rundt til langt de fleste af de lande hvorfra der skal komme Antifa personer og fortæller om detaljerne for hvordan optøjerne skal foregå. Grupperne fortæller samtidigt de nationale Antifa grupper hvilke elementer de ønsker at optøjerne har, fx. hvad angår stenkast, kanonslag, hærværk og vold. Netop her kommer de forskellige affinity-grupper til udtryk, da hver enkelt gruppe er formet omkring en type kamp. Nogle grupper er fx. specialiserede i at male med graffiti, andre grupper har kanonslag og røgbomber som deres speciale, og helt andre grupper er specialiserede i hærværk, vold og gadekampe – både som nærkamp og distancekamp, hvor Antifa har udviklet forskellige taktikker til hver disciplin gennem årene. Disse taktikker udvikles hele tiden, og nye taktikker tages i brug, når de gamle viser sig ikke at fungere, eller bliver afluret af politiet.

De tyske Antifa grupper har i deres planlægning også taget højde for hvilke taktikker de vil bruge. Dette er planlagt efter både tid og sted, og da kampene oftest kæmpes på gaden, er gadernes udformning og elementer taget med i planlægningen, sådan at optøjerne foregår med bedst mulig virkning ift. de politistyrker der beskytter G20 konferencen. På smalle gader bruges en slags taktik og på brede gader en anden. Elementerne der indgår i gadebilledet er vigtig for udformningen af planerne, da der er begrænset hvad Antifa grupperne kan tage med af bl.a. kasteskyts, blokademateriale og ting der kan give dækning fra politiets gummikugler og vandkanoner.

De danske Antifa grupper er velorganiserede og det har længe været planlagt at køre busser af folk ned til G20 konferencen, så de kan deltage i gadeoptøjerne. Kick-off for den danske deltagelse i G20 optøjerne foregår i Ungdomshuset på Dortheavej 61, hvor Revolutionære Antifascister har inviteret på et 3 dages program over en weekend (12-14/5), hvor kampen introduceres for nye folk og den tyske Antifa gruppe Interventionistische Linke holder oplæg om den tyske plan for optøjerne til G20 konferencen. Om lørdagen trænes der først hvordan man bryder politiets kæder og laver blokader, efterfuldt af et oplæg af Antifa gruppen Ums Ganze der vil fortælle om deres gruppes planer under G20 konferencen. Sidst på lørdagen trænes Ungdomshusets gæster i hvordan man laver basal medicinsk behandling af sårskader, forgiftninger med tåregas og pacificeringer med peberspray. Søndagen går med at få den sidste planlægning på plads og som afslutning laves en demonstration fra Ungdomshuset til Nørreport Station.

Sorte Blokke

En af de helt centrale elementer i Antifas taktikker er brugen af såkaldte sorte blokke. Sorte blokke består af folk som alle er klædt i sort tøj, så de er svære at genkende fra hinanden. Brugen af det sorte tøj har vist sig at være en fordel, da politiet er blevet bedre til at videofilme optøjerne og senere anholde folk, når politiet ved brug af videomaterialet har kunnet genkende folk. I den sorte blok har Antifa dog udviklet et farvekode system med rød, gul og grøn farve, som de indbyrdes bruger til at orientere hinanden om hvilken rolle den enkelte person har. De 3 farver indikerer rollefordelingen, og den bæres enten som et stykke tøj i samme farve som den rolle man har, eller en ansigtsmaske hvor udskæringerne til øjnene har en enten rød, gul eller grøn kant. Disse huer produceres og sælges bl.a. af Antifascistisk Aktion i Danmark, og de er bl.a. set anvendt flere af de gange hvor Frihedens Stemme har lavet optagelser ude ved det autonome kollektiv BumZen. En af videoerne hvor en af Antifascistisk Aktions huer blev brugt kan ses her, hvor Jean-Martin Rundstrøm Christensen har en af huerne på imens han kaster kanonslag fra den platform de autonome har bygget på taget af BumZen. Et billede fra en anden af Frihedens Stemmes optagelser ved Bumzen kan ses herunder, hvor huer med rød og gul markering bruges.

Billede af platformen på taget af BumZen, hvor huer med hhv. rød og gul markering bliver brugt.

De 3 farvekoder viser hvilken af 3 roller en person har i de sorte blokke, og viser hvordan man indbyrdes skal være opmærksomme på hinanden, alt efter hvilken taktik der bliver brugt. En af taktikkerne der bruges i en sort blok er enkeltangreb mod “fjenden”, hvor folk med gule markeringer danner en fælles front mod fjenden med en linje af folk med røde markeringer umiddelbart bag sig. Den gule linje sørger så for at skabe forvirring og komme tæt på fjenden, og når hele den sorte blok er tæt nok på fjenden, så træder en eller flere fra rød linje frem og slår eller sparker på fjenden. Dette går som regel meget hurtigt, og de røde personer fortrækker herefter hurtigt tilbage i den sorte blok hvor gule personer dækker hver rød person af, mens denne bevæger sig bagud i blokken. Til af tage imod den røde person står der bagerst i den sorte blok en række personer med grøn markering. Deres opgave er at skabe forvirring, og i en gruppe at få den røde person sikkert væk. Når faren for genkendelse er drevet over, kan den røde person så komme tilbage i den sorte blok, hvorfra der kan laves et nyt angreb på fjenden.

Antifascisterne er så kløgtige at de har lagt de taktikker de bruger online, sådan at enhver Antifascist har kunnet sætte sig ind i hvordan der skal ageres i gadekamp, og hvad de forskellige farvemarkeringer betyder. Hvad Antifascisterne har glemt er at resten af verden følger med, og vi kan derfor bringe et udsnit af de meste brugte og mest effektive taktikker brugt i forbindelse med gadekampe. Vi forventer at se langt de fleste af taktikkerne anvendt ved G20 konferencen, og disse taktikker er uden tvivl også hvad der bliver trænet i Ungdomshuset på lørdag (d. 13. maj).

Antifascistisk vejledning i hvordan blokader laves. Kilde: http://imgur.com/gallery/4F1Au

Antifascistisk vejledning i hvordan man kan vinde terræn, ved at bruge lange pinde, som mange mennesker kan presse fremad med. Kilde: http://imgur.com/gallery/4F1Au

Antifascistisk vejledning i hvordan man lokker politiet i baghold. Kilde: http://imgur.com/gallery/4F1Au

Antifascistisk vedledning i hvordan personer med rød markering bevæger sig i de sorte blokke, når der skal laves vold imod fjenden. Kilde: http://imgur.com/gallery/4F1Au

For at få så mange danske Antifascister med ned til Hamborg som muligt, afholdes der en række arrangementer, hvor der både samles penge ind og holdes oplæg af Antifascister nede fra Hamborg. Deres kalender inkluderer bl.a. følgende arrangementer, som alle er dokumenteret nedenfor.

Dokumentation

Ungdomshusets invitation til støttekoncert for optøjerne ved G20 på DukOp. Kilde: DukOp

Invitationen til 3-dages arrangementet med program i Ungdomshuset hvor der bl.a. skal trænes de taktikker der skal bruges ved G20 konferencen i Hamborg. Kilde: DukOp.dk

Invitationen til 3-dages arrangementet før programmet blev lagt på i Ungdomshuset hvor der bl.a. skal trænes de taktikker der skal bruges ved G20 konferencen i Hamborg. Kilde: DukOp.dk

Den internationale invitation til modstand imod G20 konferencen i Hamborg. Kilde: DukOp.dk

Ungdomshusets invitation på deres egen hjemmeside til støttekoncert for optøjerne til G20. Kilde: Ungeren.dk

Invitation til “konference” i Ungdomshuset om lørdagen, hvor bl.a. militant modstand ved G20 topmødet er på programmet. Kilde: Ungeren.dk

Invitation til “konference” i Ungdomshuset om søndagen, hvor bl.a. militant modstand ved G20 topmødet er på programmet. Kilde: Ungeren.dk

Invitation til Sort Søndag i Bogcaféen Halmtorvet, hvor en Antifascist fra Hamborg kommer og holder oplæg omkring den militante modstand der skal foregå ved G20 konferencen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.